Gamla motorn Albin AD2 16 hk

22.10.2013 01:57

 

Avgaskröken är ny eftersom den gamla sprack. Så den var vi tvungna att fixa för att komma till uppläggningsvarvet öht. Axelns diameter uppmättes till 30 mm. Vi försökte ta reda på utväxlingen genom att snurra på motorn och mäta hur många varv propellern roterade på ett motorvarv. Det visade sig att propellern roterade nästan ett helt varv per motorvarv. Den stannade på ca 5 i, om man tänker sig klockan, eller till och med "57 minuter i". Detta försköts lite för varje varv motorn roterades. I den svenska instruktionsboken står det att motorn kan levereras med tre olika utväxlingar:

Direktdrift utväxling 1:1
Reduktionsväxel utväxling: 2:1
Reduktionsväxel utväxling 2,7:1
 

www.albinmotor.com/AlbinMotor/pdf/AD2_instruktionsbok_swe.pdf
 

(se sidan 11)

 

Reversibla propellern ca 14" i diameter.

 

Aktern till vänster och backslag till höger ovan.

 

Axelgenomföring skrov ut till propellern.