Yttre stävlager till Volvo Penta MD 21A sett "utifrån" närmast propellern

Bildspel